V Niedziela Wielkiego Postu – 29 marca 2020r.

sobota, 28 marca, 2020 | Ogłoszenia Parafialne

Z ROZPORZĄDZENIA PRYMASA POLSKI25.03.2020r.

  1. Eucharystia – Zarządzam, aby Msze Święte były sprawowane bez udziału innych wiernych, a jedynie z uczestnictwem osób związanych z intencją danej Mszy Świętej (maksymalnie 5 osób).
  2. Sakrament pokuty – Przypominam, że na wypełnienie przykazania kościelnego dotyczącego przyjęcia Komunii Świętej w okresie wielkanocnym jest czas do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej (7 czerwca 2020 roku). Jeżeli ktoś chce skorzystać ze spowiedzi zapraszam 30 minut przed Mszą świętą.
  3. Posługę wobec chorych i w podeszłym wieku ograniczam do sytuacji, w których znajdą się one w niebezpieczeństwie śmierci
  4. Pogrzeb – Obowiązuje zarządzenie pozwalające na uczestniczenie w pogrzebie pięciu osób. Za zgodą rodziny można ograniczyć ceremonię pogrzebu do stacji przy grobie, a Mszę Świętą w intencji zmarłego odprawić w późniejszym terminie.
  5. Nabożeństwa Gorzkich Żalów oraz Drogi Krzyżowej zostają odwołane.
  6. Bierzmowanie zostało przełożone na jesień 2020 roku.
  7. Komunia Święta – Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Dopiero po zmianie decyzji władz państwowych będzie możliwe podanie dalszych wskazań co do organizowania I Komunii Świętej.
  • Za tydzień Niedziela Palmowa, przeżywać będziemy pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy.
  • W biurze parafialnym można nabyć świece wielkanocne Caritas.
  • Pod chórem znajduje się puszka na ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego.