Dekrety Biskupa

List Apb. Wojciecha Polaka

Gniezno, 27 października 2020 r. SŁOWO ARCYBISKUPA WOJCIECHA POLAKA, METROPOLITY GNIEŹNIEŃSKIEGO Drodzy Siostry i Bracia!             Każdego dnia słyszymy o tysiącach osób, które zakaziły się koronawirusem. Wielu spośród nich wymaga hospitalizacji, a niejeden...

Rozporządzenie Ks. Prymasa

Mając na uwadze nowe decyzje Rządu RP, które wchodzą w życie z dniem 17 października 2020 roku, przekazuję Rozporządzenie dotyczące wykonywania posługi duszpasterskiej w czasie stanu epidemii. Zgodnie z nowym zarządzeniem władz państwowych obowiązują limity dotyczące...

Dyspensa – Dekret Ks. Prymasa

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz nowymi wytycznymi państwowymi, z dniem 17 października br., zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane wiernym...

ROZPORZĄDZENIE PRYMASA POLSKI – 20.04.2020r.

Mając na uwadze nowe decyzje Rządu RP z dnia 15 kwietnia 2020 roku przekazuję Rozporządzenie dotyczące wykonywania posługi duszpasterskiej w czasie stanu epidemii. 1. Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych z dniem 20 kwietnia 2020 r. ulega zmianie przepis...

Triduum Paschalne – rozporządzenie Prymasa Polski

            Mając na uwadze dokumenty Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 i 25 marca 2020 roku oraz Wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z dnia   21 marca 2020 roku przekazuję Rozporządzenie szczegółowe dotyczące celebracji...