Niedziela Miłosierdzia Bożego – 19 kwietnia 2020r.

niedziela, 19 kwietnia, 2020 | Ogłoszenia Parafialne

  1. Dzisiejszą 2 Niedzielę Wielkanocną z woli Pana Jezusa, objawionej św. Faustynie, przeżywamy jako Niedzielę Bożego Miłosierdzia.
  2. Prymas Polski zachęca, by dzisiaj w Święto Miłosierdzia Bożego zjednoczyć się o 15.00 w modlitwie błagalnej o ustanie epidemii, prosząc za wszystkich zmarłych, chorych, zakażonych, a także o bezpieczeństwo dla tych, którzy się nimi opiekują. Zachęcam gorąco do wspólnej modlitwy w domu.
  3. W najbliższy czwartek przypada Uroczystość św. Wojciecha – głównego patrona Polski i archidiecezji.
  4. Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych z dniem 20 kwietnia 2020 r. ulega zmianie przepis określający liczbę osób mogących uczestniczyć w liturgii. Liczba osób zostaje uzależniona od powierzchni kościoła, przeznaczonej na modlitwę, przy zastosowaniu przelicznika – 1 osoba/ 15 m2 . Do liczby tej nie wlicza się kapłana oraz osób posługujących podczas Mszy Świętej. Należy przy tym pamiętać  o zachowywaniu odstępu między wiernymi wynoszącego minimum 2 m. Na Msze święte w pierwszej kolejności wchodzą ofiarodawcy.

Wierni, uczestniczący w liturgii, zgodnie z przepisami państwowymi, mają obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką. Przystępując do Komunii świętej wierni winni odsłonić usta, nie dotykając zewnętrznej części elementu ochronnego.

  1. Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w naszym kościele będzie mogło przebywać jednocześnie około 30 osób.
  2. Przypominam, że kościół jest w ciągu dnia otwarty, można więc podjechać na chwilę modlitwy przy zachowaniu wymogów bezpieczeństwa.
  3. Serdecznie dziękuję za wszelkie ofiary – przekazywane indywidualnie bądź wpłacane na konto parafii – na potrzeby Kościoła. Bóg zapłać!